Privacy Verklaring

Broodbaar hecht veel belang aan de bescherming van jouw gegevens en het respect voor jouw privacy.

Broodbaar is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring. Je kan met ons contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Broodbaar
Mechelsesteenweg 586C/11
1800 Vilvoorde
info@broodbaar.be

Verwerkte persoonsgegevens

Broodbaar verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze zelf aan ons verstrekt voor het gebruik van onze diensten. Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (plaats van tewerkstelling)
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • IP Adres
 • Bankrekeningnummer (indien van toepassing)

De verwerking van persoonsgegevens is beperkt tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Doel en rechtsgronden voor de verwerking

Broodbaar verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw bestellingen (uitvoering van overeenkomst)
 • Te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (gerechtvaardigd belang)
 • Het versturen van nieuwsbrieven (toestemming betrokkene)

We gebruiken de verstrekte gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Bewaartermijn

Broodbaar bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 3 jaar na het laatste gebruik bij.

Delen van persoonsgegevens met derden

Broodbaar verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We sluiten een bewerkersovereenkomst met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. Broodbaar blijft verantwoordelijk voor de verwerking.

Broodbaar maakt gebruikt van een derde partij voor:

 • Het beschikbaar maken van onze website en bestelsysteem (webhosting binnen de EU) - alle door jou verstrekte persoonsgegevens zoals hierboven vermeld
 • Verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven - Naam en email adres
 • Het verwerken van online betalingen - Naam, e-mail adres en klantreferentie
 • Het aanmaken van backups in een voor de derde partij onleesbare vorm (encryptie)

Broodbaar verstrekt ook anonieme persoonsgegevens aan derde partijen. Meer informatie hierover vindt je in onze cookie verklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt recht op inzage, verbetering of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jou ontvangen hebben. Dit is maximaal mogelijk gemaakt via je persoonlijke pagina’s op de website waar je gegevens ingekeken en gewijzigd kunnen worden. Deze pagina’s geven ook inzage in je bestel en betalingshistoriek waar Broodbaar over beschikt.

De verwijdering van alle persoonsgegevens waarover we beschikken kan je aanvragen via de persoonlijke pagina’s. Deze actie is onomkeerbaar en wist alle persoonlijke gegevens waarover we beschikken en anonimiseert de bestelhistoriek. Dit is mogelijk wanneer er op je account geen openstaande bedragen meer zijn en je laatste bestelling minimaal 3 maanden in het verleden ligt.

Voor klanten die betalen door middel van factuur zijn we gebonden aan de wettelijke verplichtingen, het verwijderen van documenten die mogelijk persoonsgegevens bevatten is in dit geval pas mogelijk 7 jaar na de laatste factuurdatum.

Je beschikt over het recht om je toestemming voor het verwerken van de gegevens in te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking of om je gegevens overdraagbaar te maken in een computerbestand. Indien je hiervan gebruikt wenst te maken stuur dan een gespecifieerd verzoek naar info@broodbaar.be. Het is hierbij noodzakelijk je te legitimeren door middel van een kopie van je identiteitskaart. Maak voor het versturen je foto, identiteitskaartnummer en geboortedatum onleesbaar.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je rechtstreeks met ons contact opnemen. Je beschikt ook over het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie (toezichthoudende autoriteit gegevensbescherming).

Beveiliging van gegevens

Broodbaar neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verstrekking, waaronder:

 • Het bestelsysteem van de website is versleuteld met TLS (herkenbaar aan het slotje in de adresbalk).
 • Voor toegang tot persoonsgegevens is altijd authenticatie vereist
 • Online betalingsverkeer verloopt via externe betalingsproviders. Broodbaar ontvangt of bewaart op geen enkele wijze gegevens over jouw betaalmiddelen. Deze communicatie verloopt rechtstreeks met de PCI gecertifieerde betalingsproviders.
 • We versleutelen persoonsgegevens door middel van encryptie of hashing wanneer daar aanleiding toe is
 • We maken backups van onze gegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische fouten
© 2024 Broodbaar - Contactgegevens, Algemene voorwaarden, Privacy verklaring en Cookie verklaring.